Algemene voorwaarden

Op het gebruik van de website www.riderandcompetition.nl, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij gaan er van uit dat u -voor het gebruik van deze website en voor het aangaan van welke overeenkomst dan ook- kennis hebt genomen van deze Algemene Voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De publicaties op deze website en op de social media kanalen van Rider & Competition, zijn bedacht en gemaakt door Rider & Competition. Iedere vorm van overname zonder toestemming is verboden op basis van het auteursrecht. Bij schending van dit auteursrecht wordt een schadevergoeding geëist.